Ontregelen met de Ontregelbus

De Ontregelbus wordt door het ministerie van VWS beschikbaar gesteld om interne en lokale regeldruk aan te pakken, en rijdt sinds het najaar van 2019 rond. De Ontregelbus is een traject waar zorginstellingen kosteloos aan mee kunnen doen, om zo aan de slag te gaan met regeldruk die hun oorsprong vindt in de zorgorganisatie zelf. Een traject met de Ontregelbus duurt ongeveer 5 maanden, en gedurende die tijd worden er drie sessies georganiseerd om te inventariseren van welke lokale regels de werkvloer het meeste last heeft en worden deze regels 'ontknoopt' met behulp van een Ontregelcoach. Meer informatie over het traject kunt u vinden op onze website.

In verband met de coronacrisis is de Ontregelbus medio maart 2020 in de garage gestald, en hebben we een flink aantal sessies moeten afzeggen. Vanaf september zijn de trajecten met de bus – uiteraard voor zover de deelnemende instelling dit zelf ook wil en kan – weer opgestart. De werkvorm die gekozen wordt voor de sessies wordt in overleg bepaald tussen het team van de bus en de zorginstelling en deelnemers aan de sessies. Vanuit het team van de bus is het mogelijk om weer op locatie sessies te begeleiden (uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM), maar mocht blijken dat in de gehandicaptenzorg er behoefte is aan digitale sessies is hier vast ook een mouw aan te passen.

Wilt u eerst nog meer weten over de opbrengsten van een traject met de bus? De tussenrapportage is onlangs gepubliceerd en kunt u hier vinden. Meer informatie kunt u vinden op ordz.nl/ontregelbus.