Veelgestelde vragen over de Ontregelbus

Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Ontregelbus.

Van wie is dit initiatief?
De inzet van de Ontregelbus is een initiatief van het programma (Ont)regel de zorg van het Ministerie van VWS.


Binnen welke periode is de Ontregelbus beschikbaar?
De Ontregelbus bezoekt van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020 zo’n 30 instellingen, met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar.


Op welke sectoren richt de Ontregelbus zich?
De Ontregelbus richt zich op de volgende sectoren:

 • huisartsen
 • medisch specialistische zorg
 • farmacie
 • paramedische zorg
 • curatieve ggz
 • wijkverpleging
 • sociaal domein
 • verpleeghuizen
 • gehandicaptenzorg


Wat houdt de inzet van de Ontregelbus in?
Aan de Ontregelbus is een Ontregelteam verbonden, dat samen met zorgprofessionals en managers aan de slag gaat om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Het doel is om een lokale ontregelbeweging in gang te zetten, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.

Om een lokale ontregelbeweging te starten, worden meerdere stappen gezet:

 • Gestart wordt met een intake op directieniveau
 • Vervolgens worden binnen een periode van 5 maanden 3 bijeenkomsten georganiseerd.
  • Een ontrafelsessie met mensen van de werkvloer, van verschillende afdelingen om de ervaren (interne) regeldruk te verkennen.
  • Een ontregelsessies met mensen van de werkvloer en managers, waarbij de focus ligt op de top 3 aan interne regels.
  • Een ontknoopsessie met specialisten en managers om de grootste knoop aan te pakken.
 • Elke bijeenkomst duurt ongeveer 3 uur.
 • Tussen deze bijeenkomsten krijgen de deelnemers hulp van een ontregelcoach om lokaal het gesprek te voeren over regeldruk en zelf oplossingen te genereren.


Wat vraagt de inzet van de Ontregelbus van mijn organisatie?
U wordt gevraagd om een contactpersoon, die

 • de schakel vormt tussen de directie en het ontregelteam;
 • ondersteunt bij het organiseren van de bijeenkomsten;
 • tussen de bijeenkomsten een ambassadeursfunctie vervult binnen de organisatie; en
 • samen met de ontregelcoach collega’s ondersteunt bij het intern ontregelen.


Hoeveel kost de inzet van de Ontregelbus?
De Ontregelbus wordt ingezet door het ministerie van VWS. Op het moment dat het ministerie uw organisatie voor deelname selecteert, zijn er geen kosten verbonden aan de inzet van de Ontregelbus en het daaraan verbonden team.

Wel wordt van uw organisatie verwacht dat zij actief deelneemt aan de verschillende bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het ontrafelen, ontregelen en ontknopen.  


Aan welke voorwaarden dient mijn organisatie te voldoen voorafgaand aan de aanmelding?
Voor een bezoek komen organisaties en instellingen in aanmerking die behoren tot de sectoren uit het actieplan (Ont)regel de zorg:

 • huisartsen
 • medisch specialistische zorg
 • farmacie
 • paramedische zorg
 • curatieve ggz
 • wijkverpleging
 • sociaal domein
 • verpleeghuizen
 • gehandicaptenzorg

Voor het aanmelden van uw organisatie is het van belang dat de directie akkoord is met de aanmelding. De inzet van de Ontregelbus vraagt namelijk om inzet van medewerkers én de directie zelf.

De Ontregelbus richt zich op het ontrafelen van regels die intern, binnen een organisatie zelf zijn ontstaan. Om die reden richt de inzet van de bus zich op organisaties of samenwerkingsverbanden van circa 15 personen of (veel) groter.


Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden voor een bezoek?
U kunt uw organisatie aanmelden via ordz@minvws.nl onder vermelding van ‘aanmelding Ontregelbus’.

Wij verzoeken u uw aanmelding te motiveren en daarnaast aan te geven:

 • Tot welke sector uw organisatie behoort (aanvinken)
 • Hoe groot uw organisatie is (aantal categorieën)
 • Of de directie van uw organisatie akkoord is met deze aanmelding


Tot wanneer kan ik mijn organisatie aanmelden voor een bezoek?
De Ontregelbus bezoekt van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020 circa 30 instellingen.

U kunt zich aanmelden tot het moment dat zich 30 instellingen hebben aangemeld en zijn geselecteerd voor de inzet van de Ontregelbus. Als de bus ‘vol’ is zullen we dat op de website vermelden.
 

Wat is het verschil tussen de Ontregelbus en de schrap- en snapsessies van Vilans, de schrapsessies binnen het sociaal domein en andere initiatieven?
Vanuit het programma (Ont)regel de zorg en andere initiatieven vinden momenteel in het land diverse schrapsessies plaats. De aanpak van de Ontregelbus onderscheidt zich van deze initiatieven doordat zij zich richt op de regels die intern, binnen een organisatie of instelling zijn ontstaan. Bovendien organiseert het ontregelteam meerdere bijeenkomsten een organisatie om de grootste knelpunten duurzaam aan te pakken.  
 

Wat is een Ontregelcoach?
De Ontregelcoach is een adviseur die tijdens en tussen de verschillende bijeenkomsten beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het prioriteren van de te ontrafelen regels, bij het daadwerkelijk ontrafelen van de regels (waar is de regel vastgelegd, waarom is de regel ontstaan) of bij het toepassen van de methodiek door medewerkers binnen de organisatie.


Waar kan ik meer informatie vinden over de Ontregelbus?
Meer informatie over de Ontregelbus vindt u op deze website www.ordz.nl/ontregelbus en daarnaast kunt u vragen stellen via ordz@minvws.nl