Veelgestelde vragen over de Ontregelbus

Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Ontregelbus.

Wie is de initiatiefnemer van de Ontregelbus?
De inzet van de Ontregelbus is een initiatief van het programma [Ont]Regel de Zorg van het Ministerie van VWS.


Tot wanneer loopt het initiatief de Ontregelbus?
De Ontregelbus blijft tot in 2021 rijden. Inschrijven voor een traject met de bus liep tot 31 december 2020 en is nu niet meer mogelijk.


Op welke sectoren richt de Ontregelbus zich?
De Ontregelbus richt zich op de volgende sectoren:

 • huisartsen
 • medisch specialistische zorg
 • farmacie
 • paramedische zorg
 • curatieve ggz
 • wijkverpleging
 • verpleeghuizen
 • gehandicaptenzorg


Aan welke voorwaarden dient mijn organisatie te voldoen voorafgaand aan de aanmelding?
Om in aanmerking te komen voor een traject met  de Ontregelbus moet de instelling vallen onder één van de bovengenoemde sectoren. Daarnaast is het van belang dat de directie of het bestuur akkoord is met de aanmelding. De  Ontregelbus vraagt namelijk om inzet van medewerkers én de directie zelf.

De Ontregelbus richt zich op het ontrafelen van regels die intern, binnen een organisatie zelf zijn ontstaan.


Wat houdt het initiatief de Ontregelbus in?
De Ontregelbus rijdt door het land om op instellingsniveau de ervaren regeldruk aan te pakken. Met de komst van de Ontregelbus gaat de instelling een traject van 5 maanden aan, waarbij het doel is om een lokale ontregelbeweging in gang te zetten, die zorgprofessionals handvaten geeft om zelf aan de slag te gaan met de eigen regels van de instelling.

Aan de Ontregelbus is een Ontregelteam verbonden, dat samen met zorgprofessionals en managers aan de slag gaat om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Ook heeft de instelling een Ontregelcoach tot haar beschikking, die de instelling tussen de sessies door kan ondersteunen met ontregelen.
 

Wat is een Ontregelcoach?
De Ontregelcoach is een adviseur die tijdens en tussen de verschillende bijeenkomsten beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het prioriteren van de te ontrafelen regels, bij het daadwerkelijk ontrafelen van de regels (waar is de regel vastgelegd, waarom is de regel ontstaan) of bij het toepassen van de methodiek door medewerkers binnen de organisatie.
 

Wat vraagt de inzet van de Ontregelbus van mijn organisatie?
Met de komst van de Ontregelbus gaat de instelling een traject van vijf maanden aan. Gedurende deze vijf maanden worden er drie sessies van elk drie uur georganiseerd (zie hieronder) waarbij er de actieve deelname van zorgprofessionals wordt verwacht. Naast het deelnemen aan de sessies is het de bedoeling dat de deelnemers tussen de bijeenkomsten actief aan de slag gaan met het ontregelen, ontwaren en ontknopen van interne regels. Om dit te ondersteunen is er vanuit de Ontregelbus een Ontregelcoach beschikbaar gesteld.

Daarnaast wordt aan de instelling gevraagd om een coördinator aan te wijzen die:

 • de schakel vormt tussen de directie of het bestuur en het ontregelteam;
 • ondersteunt bij het organiseren van de bijeenkomsten;
 • tussen de bijeenkomsten een ambassadeursfunctie vervult binnen de organisatie; en
 • samen met de ontregelcoach collega’s ondersteunt bij het intern ontregelen tussen de bijeenkomsten door.

Hoe ziet het traject met de Ontregelbus eruit?

Om een lokale ontregelbeweging te starten, worden meerdere stappen gezet:

 • Allereerst wordt een intake op directie-/bestuursniveau ingepland.
 • Vervolgens worden binnen een periode van 5 maanden 3 bijeenkomsten die elk een dagdeel duren georganiseerd.
  • De eerste sessie is een ontrafelsessie met zorgprofessionals van verschillende afdelingen om de ervaren (interne) regeldruk te verkennen.
  • Tijdens de tweede bijeenkomst die de ontregelsessie wordt genoemd, wordt er een top 3 met interne regels die de meeste regeldruk geven opgesteld. Tijdens deze sessie zijn zowel de zorgprofessionals als managers aanwezig.
  • De laatste sessie is de ontknoopsessie, waarin zorgprofessionals en managers gezamenlijk werken aan het ontwaren van de belangrijkste interne bron van regeldruk.
 • Elke bijeenkomst duurt ongeveer 3 uur.
 • Tussen de bijeenkomsten door gaan de deelnemers van de sessies samen met de interne coördinator van de instelling en de Ontregelcoach aan de slag om verder te werken aan het ontrafelen, ontregelen en ontknopen.


Zijn er kosten verbonden aan de inzet van de Ontregelbus?
De Ontregelbus is een initiatief van het ministerie van VWS. Op het moment dat het ministerie van VWS uw organisatie voor deelname selecteert, zijn er geen kosten verbonden aan de inzet van de Ontregelbus en het daaraan verbonden Ontregelteam.

Wel wordt van uw organisatie verwacht dat zij actief deelneemt aan de verschillende bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het ontrafelen, ontregelen en ontknopen.  


Wat is het verschil tussen de Ontregelbus en de schrap- en snapsessies van Vilans, de schrapsessies binnen het sociaal domein en andere initiatieven?

Vanuit het programma [Ont]Regel de Zorg en andere initiatieven vinden momenteel in het land diverse schrapsessies plaats. De aanpak van de Ontregelbus onderscheidt zich van deze initiatieven doordat zij zich richt op de regels die intern, binnen een organisatie of instelling zijn ontstaan. Bovendien organiseert het ontregelteam meerdere bijeenkomsten een organisatie om de grootste knelpunten duurzaam aan te pakken.  

Waar kan ik meer informatie vinden over de Ontregelbus?
Meer informatie over de Ontregelbus vindt u op deze website www.ordz.nl/ontregelbus en daarnaast kunt u vragen stellen via ordz@minvws.nl