Ontregel de zorg, het vervolgprogramma

Infographic | Programma [Ont]regel de Zorg 2022-2025

De nieuwe aanpak van het programma [Ont]Regel de Zorg 2022 – 2025 gaat langs vier actielijnen:

  1. We willen ervoor zorgen dat de wetten en regels en het beleid van VWS zo min mogelijk administratief belastend en zo eenvoudig mogelijk zijn. In onze landelijke wet- en regelgeving zullen we nieuwe regeldruk zoveel mogelijk beperken, onder andere door zogeheten praktijkchecks om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van regelgeving eerder mee te wegen in besluitvorming. Ook in huidige wet- en regelgeving gaat het ministerie op zoek naar versimpeling en versoepeling.
  2. We pakken landelijke thema’s op om regeldruk te verlagen, zoals het uniformeren van inkoop- en verantwoordingseisen. We willen de eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording door zorgverleners en eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen uniformeren. Ook moeten contracten waar mogelijk gestandaardiseerd worden. Op dit moment verschillen eisen, registratieverplichtingen en contracten per zorgverzekeraar, beroepsvereniging en toezichthouder. Het uniformeren van deze eisen leidt direct tot tijdswinst, financiële besparingen en minder administratieve lasten.
  3. We bieden zorginstellingen en zorgverleners instrumenten en tools om zelf aan de slag te kunnen met ontregelen. Bijvoorbeeld e-learnings voor zorgprofessionals en een subsidieregeling voor lokale projectenwaarmee zorginstellingen binnen de eigen organisatie aan de slag kunnen met het verlagen van de regeldruk.
  4. Gemakkelijk bereikbaar. We roepen iedereen op die tegen regeldruk aanloopt of vragen heeft over de aanpak hiervan dat bij ons te melden. We zijn laagdrempelig bereikbaar tijdens het wekelijkse ontregelspreekuur, via LinkedIn @ontregeldezorg of via onze contactpagina.