Waarom ORDZ.nl?

Welke afspraken, betrokkenen, initiatieven en onduidelijkheden zijn er rond geschrapte en te schrappen regels? Met de lancering van ordz.nl is er nu een kennisbank die daarin een actueel overzicht biedt.

Platform Ontregel de Zorg op computerscherm
Beeld: ©VWS

De nieuwe website ordz.nl bundelt de krachten van alle betrokkenen bij (de totstandkoming en vermindering van) regeldruk. Met de acties die uit de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg en het plan van VWS zijn voortgekomen, is de cruciale vraag: wat merkt de zorgprofessional of de patiënt ervan?

Inhoud en voortgang schrappunten

Een overzichtelijke webmodule met zoekfunctie toont straks de inhoud en voortgang van de afgesproken acties. Op deze manier kunnen zorgverleners, patiënten en andere belanghebbenden volgen hoe de realisatie van de overeengekomen acties verloopt.

Overzicht geschrapte en verbeterde regels

Ook fungeert de website als een encyclopedie van geschrapte of verbeterde regels. Regels en werkwijzen zijn vaak hardnekkig en onderdeel van ingesleten patronen en werkwijzen die niet zomaar verdwijnen. Het schrappen van een regel verandert niet automatisch iets op de werkvloer.
Zo is de vijfminutenregistratie in de wijkverpleging al meerdere keren afgeschaft en toch blijft dit verschijnsel zich in de praktijk voordoen.

Weten is reageren

Professionals en patiënten/cliënten gaan pas minder regeldruk ervaren als ze wéten dat een formulier, indicator of handeling geschrapt is en er dus ook mee ophouden. Óf als ze beter geïnformeerd worden over nut en noodzaak van een bepaalde handeling en deze daardoor niet meer als een overbodige last ervaren. Het is dus zaak om helder en gericht te communiceren over regels die geschrapt of verbeterd zijn en wat dat betekent in de dagelijkse praktijk. Ook daartoe dient deze website.

Vragen?

Zijn er zaken onduidelijk, of loopt u ergens tegenaan, laat dat dan weten via Stel uw vraag. Deze wordt vervolgens behandeld door een van de experts achter [Ont]Regel de Zorg. Dat kan onder andere VWS, een beroepsorganisatie of VvAA zijn.