10. (Beheers)audits door externe partijen beperken (afgerond)

Beperken van de (beheers)audits door externe partijen, door deze zoveel mogelijk onderdeel te laten worden van het kwaliteitssyteem van beroepsgroep.

Trekker(s): KNGF, SKF en ZN

Planning: december 2020

Toelichting: communicatie over dit actiepunt is onderwerp van gesprek in de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie