11. Begin- en eindmeting in EPD eenvoudiger en niet altijd verplicht (afgerond)

Vereenvoudiging van de begin- en eindmeting in het EPD en schrappen van de verplichting de meting altijd te doen.

Trekker(s): KNGF en SKF

Planning: december 2019

Toelichting: in de nieuwe Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2019 van de KNGF, die per 1 januari 2020 in werking is getreden, wordt de begin- en eindmeting voor fysiotherapeuten vereenvoudigd. Ook wordt de verplichting geschrapt om deze altijd te doen. In de nieuwe richtlijn is bepaald dat fysiotherapeuten alleen een nulmeting doen waar dat mogelijk is en relevant voor het klinisch redeneren. De eindmeting hoeft de fysiotherapeut alleen te doen als de patiƫnt aanwezig is.