11. Begin- en eindmeting in EPD eenvoudiger en niet altijd verplicht (afgerond)

Vereenvoudiging van de begin- en eindmeting in het EPD en schrappen van de verplichting de meting altijd te doen.

Trekker(s): KNGF en SKF

Planning: december 2019

Toelichting: Dit is aangepast in de gewijzigde KNGF-richtlijn dossiervoering die 1-1-2020 in werking treedt.