12. Aantal uitzonderingen prestatielijst fysiotherapie onderzoeken (achter op schema)

Onderzoeken hoeveelheid uitzonderingen er zijn op de prestatielijst fysiotherapie.

Trekker(s): KNGF en ZN

Planning: juni 2018

Achter op schema
Toelichting: dit actiepunt is onderwerp van gesprek in de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie.