14. Geen verplichte beleids- en jaarplannen (afgerond)

Schrappen verplichte beleids- en jaarplannen, met uitzondering van Plusovereenkomsten.

Trekker(s): ZN en KNGF

Planning: april 2018

Achter op schema
Toelichting: het jaarlijks opstellen en aanleveren van de beleidsplannen door paramedici kost veel tijd. In het actieplan [Ont]Regel de Zorg is voor de paramedische zorg daarom als actiepunt ‘het schrappen van verplichte beleids- en jaarplannen, met uitzondering van de plusovereenkomsten’ opgenomen. Er is zowel in wet- en regelgeving als bij andere partijen uitgezocht of jaarlijkse beleidsplannen verplicht zijn. Dat is niet het geval, met uitzondering van de Plusovereenkomsten. Eerder was deze verplichting wel opgenomen in de wet. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2015 is deze verplichting komen te vervallen. Behalve bij zogenaamde ‘pluscontracten’ is er dus geen sprake van verplichte aanlevering van beleids- en jaarplannen.