14. Geen verplichte beleids- en jaarplannen (afgerond)

Schrappen verplichte beleids- en jaarplannen, met uitzondering van Plusovereenkomsten.

Trekker(s): ZN en KNGF

Planning: april 2018

Achter op schema
Toelichting: Er is zowel in wet- en regelgeving als bij andere partijen uitgezocht of jaarlijkse beleidsplannen verplicht zijn. Dat is niet het geval, met uitzondering van de Plusovereenkomsten. Er wordt communicatie hierover voorbereid richting de beroepsgroep.