15. Service-aspecten onderzoeken qua schrappen of uniformeren (achter op schema)

Onderzoeken welke service-aspecten geschrapt of geüniformeerd kunnen worden.

Trekker(s): ZN, KNGF, Patiëntenfederatie en PPN

Planning: december 2019

Toelichting: dit actiepunt is in uitvoering. In de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie wordt een inventarisatie gedaan van service-aspecten en inrichtingseisen die onnodige administratieve lasten opleveren. Deze worden vervolgens besproken met zorgverzekeraars.