16. Beperken elementen in de verwijzing naar paramedische zorg tot wat nodig is voor goede zorg of voor het zorgstelsel (afgerond)

(Huis)artsen die patiƫnten doorverwijzen voor paramedische zorg, vullen hiervoor een verwijzing in. Een onjuiste of onvolledige verwijzing kan ertoe leiden dat paramedici de geleverde zorg niet betaald krijgen. Hierdoor moeten zij de verwijzende arts vragen om de verwijzing opnieuw in te vullen, ook wanneer zij de missende informatie niet nodig hebben om goede zorg te leveren. PPN en ZN willen de verplichte informatie op de verwijzing terugbrengen tot wat minimaal nodig is voor goede zorg.

Trekkers: PPN, VWS en ZN
Toelichting:

  • PPN schrijft, in overleg met de beroepskoepels, een set van minimale informatievereisten voor de verwijzing, die paramedici nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren (1e kwartaal 2020)
  • PPN bespreekt met ZN in hoeverre het mogelijk en wenselijk is dat paramedici in bepaalde gevallen informatie op de verwijzing aanvullen of aanpassen (1e kwartaal 2020)
  • PPN, VWS en ZN bespreken de set met minimale informatievereisten voor verwijzingen met LHV, NHG en FMS (1e kwartaal 2020)
  • ZN formuleert minimale eisen aan de verwijzing door de (huis)arts, zodat zorgverzekeraars hun wettelijke taak kunnen vervullen (1e kwartaal 2020)