18. Schrappen van het verbod om vanuit verschillende disciplines paramedische behandelingen op dezelfde dag bij dezelfde patiënt te declareren (op schema)

De NZa stelt voorwaarden aan het declareren van meerdere paramedische behandelingen op dezelfde dag. Sommige zorgverzekeraars leggen aanvullende beperkingen op. Zo is het niet bij alle zorgverzekeraars mogelijk op dezelfde dag behandelingen te declareren die zijn uitgevoerd voor verschillende indicaties of door verschillende paramedische disciplines. NZa staat dit wel toe, maar vermeldt dit niet expliciet in haar declaratieregelgeving.

Trekkers: PPN en NZa
Toelichting:

  • PPN overlegt met NZa welke combinaties van behandelingen en disciplines de beleidsregels van NZa niet toestaan (1e kwartaal 2020)
  • PPN inventariseert welke zorgverzekeraars strengere regels hanteren dan NZa voorschrijft (1e kwartaal 2020)
  • PPN vraagt zorgverzekeraars om hun regels in lijn te brengen met de beleidsregels van NZa (1e kwartaal 2020)
  • NZa communiceert via diverse bronnen dat verschillende paramedische disciplines op dezelfde dag behandelingen mogen declareren bij dezelfde patiënt (januari 2021)
  • NZa verduidelijkt in haar declaratieregels voor 2021 dat paramedici op dezelfde dag meerdere behandelingen mogen declareren voor dezelfde patiënt, mits het verschillende behandeltrajecten betreft (januari 2021)