19. Schrappen van verplichting om verwijzing, onderzoekgegevens en behandel-overeenkomst in papieren vorm te bewaren als deze digitaal beschikbaar zijn (afgerond)

Paramedici zijn door de WGBO verplicht medische gegevens minimaal vijftien jaar, en per 2020 minimaal twintig jaar, op papier of digitaal te bewaren, maar deze wet stelt geen eisen aan de bewaarvorm. Sommige zorgverzekeraars hanteren de aanvullende verplichting dat verwijzing, onderzoeksgegevens en behandelovereenkomst in originele vorm moeten worden bewaard, ook als deze digitaal beschikbaar zijn of gedigitaliseerd kunnen worden.

Trekkers: ZN en Zorgverzekeraars
Toelichting:

  • ZN onderzoekt samen met zorgverzekeraars of de verplichting om deze gegevens in originele vorm te bewaren kan worden afgeschaft (1e kwartaal 2020)
  • ZN onderzoekt of deze maatregel met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd voor dossieronderdelen die nu op papier bewaard worden (1e kwartaal 2020)
  • Zorgverzekeraars schaffen de verplichting om deze gegevens in originele vorm te bewaren af (2e kwartaal 2020)

Per 1 januari 2021 stelt geen enkele zorgverzekeraar meer de eis aan paramedici om verwijzingen die op papier zijn afgegeven, ook op papier te bewaren. Digitaal bewaren van een goed leesbare scan op basis waarvan een zorgverzekeraar de authenticiteit van het document kan vaststellen volstaat. Hiermee is dit actiepunt afgerond uit het sectorplan [Ont]Regel de Zorg voor de paramedische zorg.

In de schrap- en verbetersessies die eind 2019 werden gehouden bleek dat paramedici lasten ondervonden van het moeten bewaren van verwijzingen op papier, wanneer deze op papier waren afgegeven. Naar aanleiding hiervan bleek dat nog een enkele zorgverzekeraar deze eis stelde. Ook zij hebben nu aangegeven per 1 januari 2021 deze eis niet meer te stellen in de nieuwe contracten. Uiteraard moeten paramedici er wel voor zorgen dat de verwijzingen digitaal worden bewaard.

Zorgverzekeraars geven verder aan dat als papieren verwijzingen van vóór 1 januari 2021 goed gedigitaliseerd zijn, d.w.z. dat de authenticiteit daarvan kan worden vastgesteld, de papieren originelen vernietigd kunnen worden, net zoals dat geldt voor papieren verwijzingen van na die datum.