19. Schrappen van verplichting om verwijzing, onderzoekgegevens en behandel-overeenkomst in papieren vorm te bewaren als deze digitaal beschikbaar zijn (op schema)

Paramedici zijn door de WGBO verplicht medische gegevens minimaal vijftien jaar, en per 2020 minimaal twintig jaar, op papier of digitaal te bewaren, maar deze wet stelt geen eisen aan de bewaarvorm. Sommige zorgverzekeraars hanteren de aanvullende verplichting dat verwijzing, onderzoeksgegevens en behandelovereenkomst in originele vorm moeten worden bewaard, ook als deze digitaal beschikbaar zijn of gedigitaliseerd kunnen worden.

Trekkers: ZN en Zorgverzekeraars
Toelichting:

  • ZN onderzoekt samen met zorgverzekeraars of de verplichting om deze gegevens in originele vorm te bewaren kan worden afgeschaft (1e kwartaal 2020)
  • ZN onderzoekt of deze maatregel met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd voor dossieronderdelen die nu op papier bewaard worden (1e kwartaal 2020)
  • Zorgverzekeraars schaffen de verplichting om deze gegevens in originele vorm te bewaren af (2e kwartaal 2020)