20. Minimaliseren van de administratieve belasting van logopedisten door de software voor de dossiervoering (op schema)

Logopedisten ervaren hinder van de manier waarop de software waarmee zij hun dossier bijhouden is ingericht. Zo wordt sommige informatie niet automatisch uit het pati├źntendossier overgenomen. Hoewel goede dossiervoering noodzakelijk is voor de kwaliteit van zorg, sluit de huidige inrichting van de software niet goed aan op de richtlijn van de NVLF en is de inrichting niet doelmatig.

Trekkers: Logopedisten, NVLF en softwareleveranciers
Toelichting:

  • Logopedisten gaan in gebruikersgroepen in gesprek met softwareleveranciers over de inrichting van het dossier (december 2019)
  • NVLF faciliteert gebruikersgroepen per softwareleverancier om in gesprek te gaan over de inrichting van het dossier (december 2019)
  • NVLF bespreekt bij nieuwe richtlijnen met softwareleveranciers hoe de richtlijn moet worden ge├»mplementeerd (continu)
  • Softwareleveranciers gaan in gesprek met gebruikersgroepen van logopedisten over de inrichting van het dossier (december 2019)
  • Softwareleveranciers minimaliseren het aantal administratieve handelingen dat nodig is om het dossier in te vullen (december 2019)
  • Softwareleveranciers voegen nieuwe vakinhoudelijke richtlijnen op een logische manier toe aan het dossier (continu)