21. Voorkomen dat de zorgverlener debiteurenrisico draagt voor de eerste declaratiemaand waarin blijkt dat de patiënt geen recht meer heeft op vergoeding (afgerond)

Patiënten hebben, binnen hun basis- en aanvullende verzekering, recht op een aantal paramedische behandelingen. Hieronder vallen zowel fysio-, huid- als oefentherapeutische behandelingen. Fysio-, huid-, en oefentherapeuten kunnen niet inzien hoeveel andere behandelingen de patiënt heeft ontvangen en op hoeveel behandelingen de patiënt dus nog recht heeft. Hierdoor weten zij niet of zij de door hun geleverde zorg bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt moeten declareren. Om paramedici te ontlasten, hanteren sommige zorgverzekeraars een regeling waarbij zij het debiteurenrisico dragen voor de eerste maand waarin blijkt dat patiënten geen recht meer hebben op vergoeding vanuit hun zorgverzekering.

Trekkers: VvOCM en NVH
Toelichting:

  • VvOCM en NVH inventariseren welke zorgverzekeraars een regeling hebben om het debiteurenrisico van paramedici tijdelijk over te nemen (1e kwartaal 2020)
  • VvOCM en NVH vragen zorgverzekeraars die het debiteurenrisico van paramedici nog niet tijdelijk overnemen, om een dergelijke regeling in te stellen (1e kwartaal 2020)