22. Beperken van aanvragen van herhaalindicaties voor hulpmiddelen voor patiënten met een chronische aandoening (op schema)

Bij het verstrekken van bepaalde hulpmiddelen, moeten ergotherapeuten en huidtherapeuten een herindicatie aanvragen bij de arts. Ook wanneer sprake is van een chronische onveranderende aandoening, moet elke keer opnieuw een indicatie worden aangevraagd. Ergotherapeuten vinden dit niet doelmatig.

Trekkers: ZN en VWS
Toelichting:

  • ZN verduidelijkt de terminologie die zorgverzekeraars hanteren rondom indicaties en machtigingen (1e kwartaal 2020)
  • ZN pakt dit knelpunt aan binnen het lopende ZN-traject rondom door [Ont]Regel de Zorg geagendeerde knelpunten rondom hulpmiddelen (4e kwartaal 2020)
  • VWS en ZN maken mogelijk dat patiënten een eenmalige diagnose kunnen krijgen voor chronische aandoeningen (januari 2020)