23. Vereenvoudigen van de informatieuitwisseling tussen het diëtetiekdossier en het keteninformatiesysteem (op schema)

Diëtetiek die wordt geleverd als onderdeel van ketenzorg moet zowel in het diëtiekdossier als in het keteninformatiesysteem worden geregistreerd. Consultverloop, terugkoppeling, laboratoriumwaardes, medicatiegebruik en medische gegevens moeten hierdoor dubbel worden ingevoerd. Automatische uitwisseling van gegevens tussen het diëtetiekdossier en keteninformatiesystemen is nu niet mogelijk. Diëtisten vinden dit niet doelmatig.

Trekkers: NVD en VWS
Toelichting:

  • NVD gaat in gesprek met InEen en VZVZ over het toevoegen van diëtetiek aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) Ketenzorg (1e kwartaal 2020)
  • NVD vraagt Nictiz om de informatiestandaard van het LSP Ketenzorg uit te breiden om informatieuitwisseling met het diëtetiekdossier mogelijk te maken (1e kwartaal 2020)
  • VWS agendeert de informatieuitwisseling tussen het diëtetiekdossier en het keteninformatiesysteem in de Taakgroep Digitalisering uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (1e kwartaal 2020)