24. Verminderen van de administratieve lasten van diëtisten bij ketenzorg (op schema)

Diëtisten ervaren administratieve last van de verschillen in eisen rondom de registratie en declaratie voor patiënten die ketenzorg ontvangen. Deze verschillen ontstaan zowel in de contracten tussen zorgverzekeraars en zorggroepen, als in de contracten tussen zorggroepen en diëtisten. Daarnaast is het voor diëtisten niet altijd duidelijk of patiënten in de keten zitten en krijgen diëtisten geen melding als de patiënt tijdens de behandeling (tijdelijk) de keten verlaat. Hierdoor weten zij niet of de geleverde zorg wordt vergoed vanuit de ketenzorgaanspraak of vanuit de zorgverzekering van de patiënt.

Trekkers: NVD, InEen en Zorgverzekeraars
Toelichting:

  • NVD inventariseert van welke concrete administratieve knelpunten bij welke zorggroepen diëtisten last hebben (1e kwartaal 2020)
  • NVD bespreekt met InEen de geïnventariseerde knelpunten in de contractering van zorggroepen en diëtisten (1e kwartaal 2020)
  • NVD bespreekt met InEen en zorgverzekeraars de geïnventariseerde knelpunten in de contractering van zorgverzekeraars en zorggroepen (3e kwartaal 2020)
  • NVD bespreekt met ZN de verschillen tussen zorgverzekeraars, waar het gaat om de aanspraak van patiënten op diëtistische ketenzorg (3e kwartaal 2020)
  • NVD vraagt softwareleveranciers van ketenzorggroepen om mogelijk te maken dat diëtisten een melding krijgen wanneer de keten DBC (tijdelijk) sluit en wie hoofdbehandelaar wordt (4e kwartaal 2020)
  • NVD, InEen en Zorgverzekeraars onderzoeken mogelijke oplossingen voor de geïnventariseerde knelpunten waar diëtisten last van hebben (onbekend)