5. Aanvraagprocedure hulpmiddelen uniformeren (achter op schema)

Uniformering aanvraagprocedure hulpmiddelen.

Trekker(s): PPN (Ergotherapie Nederland) en ZN

Planning: december 2018