5. Aanvraagprocedure hulpmiddelen uniformeren (achter op schema)

Uniformering aanvraagprocedure hulpmiddelen.

Trekker(s): PPN (Ergotherapie Nederland) en ZN

Planning: december 2018

Toelichting: Toelichting: door ZN wordt nu in een project gekeken hoe de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen ge├╝niformeerd en/of vereenvoudigd kan worden. ZN en VWS hebben in oktober 2019 afgesproken dat een eenmalige diagnose door de behandelend arts voldoende wordt. Dit is een eerste stap om de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen te vereenvoudigen. Zorgverzekeraars gaan daartoe samen met andere betrokkenen een eenduidige lijst met chronische aandoeningen en voorwaarden opstellen. Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben.