6. Reeds genomen maatregelen implementeren (afgerond)

Implementatie van reeds genomen maatregelen, zoals het afschaffen van de herhaalverwijzing, afschaffen van CSI code 002, etc.

Trekker(s): KNGF, SKF, PPN, ZN en VWS

Planning: september 2018