7. Richtlijn invullen patiëntendossier en tussenmeting eenvoudiger (afgerond)

Versimpelen van richtlijn voor het invullen van bepaalde velden in het patiëntendossier en de tussenmeting.

Trekker(s): KNGF

Planning: januari 2019

Toelichting: per 1 januari 2020 is de nieuwe richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering van de KNGF in werking getreden. Hiermee is het noteren van gegevens teruggebracht tot wat minimaal noodzakelijk is.