8. Toepassing patiënttevredenheidsonderzoek verbeteren (afgerond)

Verbeteren van toepassing van het patiënttevredenheidsonderzoek.

Trekker(s): Patiëntenfederatie, KNGF en ZN

Planning: december 2018

Toelichting: eind 2018 is conform planning een rapport van Equalis opgeleverd, waarmee dit actiepunt is afgerond. Omdat het onwenselijk is om klantervaringen op verschillende plaatsen en wijzen uit te vragen, is in de bestuurlijke afspraken paramedische zorg afgesproken om verder te werken aan één nieuw patiënttevredenheidsonderzoek (PREM). Daarom is een project gestart ten behoeve van de integratie van de PREM en ZorgkaartNederland, met als doel één nieuw product te realiseren voor de uitvraag van patiëntervaringen.