Herhaalverwijzing paramedische zorg chronische patiënten niet langer verplicht

Huisartsen, medisch specialisten en paramedici ervaren veel frustratie van de herhaalverwijzingen voor chronische patiënten die paramedische zorg ontvangen. Veel huisartsen en medisch specialisten denken dat zij verplicht zijn chronische patiënten ieder jaar opnieuw te verwijzen. Dit is echter niet het geval.

Tijdens de drie schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg is gebleken dat deze verplichting per 1 januari 2017 is afgeschaft. Huisartsenkoepel LHV en Zorgverzekeraars Nederland hebben toegezegd hun leden nogmaals over de afschaffing van deze verplichting te informeren.