Aantal verwijsbriefjes geschrapt door Zilveren Kruis

Het verwijsbriefje voor diverse soorten paramedische zorg is verleden tijd voor verzekerden van Zilveren Kruis. Denk aan een verwijsbriefje voor fysiotherapie en logopedie. Patiënten krijgen zo sneller zorg en de huisarts heeft meer tijd voor patiënten.

Geschrapte verwijsbriefjes

Een verwijsbriefje is per 1 juni 2019 niet meer nodig voor: logopedie, ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie - en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Het verwijsbriefje was nodig om naar een zorgverlener te gaan waar Zilveren Kruis geen afspraken mee heeft. Omdat voor huisartsen niet altijd duidelijk is met welke zorgverleners wel en geen afspraken zijn, werd voor de zekerheid vaak een verwijzing uitgeschreven. Vanaf nu is dat niet meer nodig.

Lees het volledige artikel op de website van Zilveren Kruis

Artikel ‘Zilveren Kruis schrapt aantal verwijsbriefjes’ (5 juni 2019)