Vereenvoudigde richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering

Het KNGF heeft de nieuwe Richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’ vastgesteld. Hiermee is het noteren van gegevens teruggebracht tot wat minimaal noodzakelijk is.

Vanzelfsprekend zijn de vast te leggen gegevens in de nieuwe richtlijn gebaseerd op wetgeving en relevantie voor klinisch handelen. In de dossiervoering staat de behandelrelatie tussen fysiotherapeut en patiënt nog meer centraal. Gegevens worden vastgelegd in samenspraak met de patiënt, waarbij het klinisch redeneerproces leidend is. Met oplevering van dit document is het actiepunt uit het sectorplan paramedische zorg afgerond om deze richtlijn te versimpelen.