Minder lasten voor logopedisten door aanpassing software

Uit de schrapsessies met paramedici bleek dat logopedisten hinder ervaren van de manier waarop de software waarmee zij hun dossier bijhouden is ingericht. Zo was de inrichting niet altijd doelmatig en sloot niet goed aan op de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarom is als actiepunt afgesproken dat de NVLF en softwareleveranciers samen aan de slag gingen met het minimaliseren van de administratieve lasten door de software van logopedisten. Een EPD-focusgroep met daarin logopedisten is vervolgens samen met drie softwareleveranciers (James, Incura en Intramed) in overleg gegaan. Inmiddels is na testen door de focusgroep gebleken dat alle drie de softwareleveranciers de benodigde aanpassingen hebben gepleegd in hun software.

Na dit succes gaat de EPD-focusgroep van de NVLF nu als vervolgactie aan de slag met een volgend punt om administratieve lasten te verlagen: de implementatie van de richtlijn taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het EPD.