Verplichting voor paramedici voor bewaren verwijzingen op papier geschrapt

Per 1 januari 2021 stelt geen enkele zorgverzekeraar meer de eis aan paramedici om verwijzingen die op papier zijn afgegeven, ook op papier te bewaren. Digitaal bewaren van een goed leesbare scan op basis waarvan een zorgverzekeraar de authenticiteit van het document kan vaststellen volstaat. Hiermee is een actiepunt afgerond uit het sectorplan [Ont]Regel de Zorg voor de paramedische zorg.

In de schrap- en verbetersessies die eind 2019 werden gehouden, bleek dat paramedici lasten ondervonden van het moeten bewaren van verwijzingen op papier, wanneer deze op papier waren afgegeven. Naar aanleiding hiervan bleek dat nog een enkele zorgverzekeraar deze eis stelde. Ook zij hebben nu aangegeven per 1 januari 2021 deze eis niet meer te stellen in de nieuwe contracten. Uiteraard moeten paramedici er wel voor zorgen dat de verwijzingen digitaal worden bewaard.