Opbrengst van 3 jaar samen ontregelen: Actiepunt ‘Schrappen van verplichting om verwijzing in papieren vorm te bewaren’

Per 1 januari 2021 stelt geen enkele zorgverzekeraar meer de eis aan paramedici om verwijzingen die op papier zijn afgegeven, ook op papier te bewaren. Digitaal bewaren van een goed leesbare scan op basis waarvan een zorgverzekeraar de authenticiteit van het document kan vaststellen volstaat.

Zorgverzekeraars geven verder aan dat als papieren verwijzingen van vóór 1 januari 2021 goed gedigitaliseerd zijn, d.w.z. dat de authenticiteit daarvan kan worden vastgesteld, de papieren originelen vernietigd kunnen worden, net zoals dat geldt voor papieren verwijzingen van na die datum.

In de schrap- en verbetersessies die eind 2019 werden gehouden, bleek dat paramedici lasten ondervonden van het moeten bewaren van verwijzingen op papier, wanneer deze op papier waren afgegeven. Naar aanleiding hiervan bleek dat nog een enkele zorgverzekeraar deze eis stelde. Ook zij hebben aangegeven per 1 januari 2021 deze eis niet meer te stellen in de nieuwe contracten. Uiteraard moeten paramedici er wel voor zorgen dat de verwijzingen digitaal worden bewaard.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg ertoe geleid dat veel actiepunten van het programma ORDZ afgerond zijn. Zoals ook dit actiepunt.