De patiënt/cliënt

Niet alleen professionals, maar ook patiënten en cliënten ervaren regeldruk. Juist mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, moeten niet belast worden met onnodige bureaucratie. Daarom is een apart sectorplan gemaakt voor cliënten en patiënten. De Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND hebben 16 april een schrap- en verbetersessie voor patiënten en cliënten gehouden. Het voorliggende plan is op basis van de uitkomsten van deze sessie (‘patiënt included’) geschreven en is sectoroverstijgend.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht

Mede mogelijk gemaakt door: