Actiepunten VWS: farmacie

 1. Schrappen ongelijke kwaliteitsmetingen en -weging voor inkoop
  Gereed: oktober 2018, trekkers: apothekers, KNMP, zorgverzekeraars en VWS

  Zorgverzekeraars hanteren verschillende contracteringsvoorwaarden waarmee zij de kwaliteit van apothekers meten. Om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten, moeten apothekers aan alle sets van kwaliteitsindicatoren voldoen.

 2. Inkorten termijn materiële controles met als intentie één jaar
  Trekkers: apothekers, zorgverzekeraars, ZN en NZa

  Zorgverzekeraars mogen tot vijf jaar na de declaratiedatum de rechtmatigheid van de levering van geneesmiddelen en farmaceutische prestaties controleren. Apothekers moeten recepten en machtigingsformulieren tijdens deze periode bewaren en indien gevraagd laten zien. Als zorgverzekeraars fouten ontdekken, vorderen zij het gedeclareerde bedrag terug.

 3. Beperken aantal en controle bijlage 2-voorwaarden
  Gereed: maart 2019, trekkers: apothekers, KNMP, zorgverzekeraars, ZN, Zorginstituut en VWS

  Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering schrijft voor in welke gevallen patiënten recht hebben op medicijnen die onder voorwaarden in het basispakket zitten. Het gaat om medicijnen waarvoor een risico bestaat op ondoelmatige inzet of oneigenlijk gebruik. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid deze voorwaarden te controleren, daarvoor gebruiken ze formulieren. De voorschrijver geeft op een formulier aan dat een patiënt aan de bijlage 2-voorwaarden voldoet. De apotheker controleert dit. Partijen gaan samen aan de slag met het terugdringen van het aantal formulieren en voorwaarden, daar waar mogelijk.

 4. Beperken controle machtigingsformulieren bij het verstrekken van hulpmiddelen
  Gereed: maart 2019, trekkers: apothekers, KNMP, zorgverzekeraars, ZN, Zorginstituut en VWS

  Bij het voorschrijven van sommige hulpmiddelen vult de voorschrijver een machtigingsformulier in, zodat de zorgverzekeraar de rechtmatigheid van het leveren kan controleren. Apothekers krijgen een hulpmiddel alleen vergoed als het formulier correct is ingevuld en moeten onjuist ingevulde formulieren terugsturen naar de voorschrijver.

 5. Schrappen administratie als gevolg van beslissen over medische noodzaak door de voorschrijver
  Trekkers: KNMP, contracteerpartijen en zorgverzekeraars

  Bij sommige patiënten is het medisch noodzakelijk om af te wijken van het preferente geneesmiddel. De voorschrijver geeft dit aan op het recept. De apotheker moet dit van de zorgverzekeraar controleren.

 6. Stoppen met uitgebreide beantwoording van vergoedingsvragen in de apotheek
  Gereed: mei 2018, trekkers apothekers en zorgverzekeraars
 7. Beperken administratie rond het verstrekken van opiaten
  Gereed: januari 2020, trekkers: apothekers, KNMP, IGJ en VWS

  De Opiumwet stelt eisen aan een correcte administratie van opiumwet-middelen in de openbare apotheek. De toezichthouder controleert of apothekers zich hieraan houden.

 8. Vereenvoudigen HKZ-kwaliteitscontrole
  Gereed: januari 2019, trekkers: apothekers, KNMP en HKZ
  HKZ controleert apothekers jaarlijks op kwaliteits- en veiligheidsnormen.
 9. Uniformering contracten van zorgverzekeraars
 10. Een ontwikkelagenda bestaande uit systeemontwikkelingen zoals COV-check (voor Wlz-indicaties) en format restitutienota

  Met Controle op Verzekeringsrecht (COV) gaan zorgaanbieders na bij welke zorgverzekeraar een patiënt is verzekerd.

 11. Ondersteuning Apotheek Informatie Systeem met betrekking tot wettelijke en contractuele verplichtingen

  Het Apotheek Informatie Systeem (AIS) is de software-applicatie waarin de apotheker patiëntgegevens vastlegt en wordt tevens gebruikt voor bijvoorbeeld ondersteuning bij de medicatiebewaking.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht