Actiepunten VWS: huisartsen

 1. Vereenvoudigen van de aanvraagprocedure van hulpmiddelen
  Gereed: eind 2018, trekker: ZN
 2. Afschaffen van jaarlijkse machtigingen bij chronische aandoeningen
  Gereed: eind 2018, trekker: ZN
 3. Volledig implementeren van de afspraken die in het Roer Gaat Om gemaakt zijn, zoals geen formulieren bij medische noodzaak en niet meer jaarlijks aanvragen van hulpmiddelen bij chronische aandoeningen
  Gereed: eind 2018, trekker: LHV
 4. Schrappen van de uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging en de verzorgingshuizen
  Gereed: september 2018, trekker: LHV, Actiz/BTN, ZN

  In een uitvoeringsverzoek wordt opdracht gegeven tot het verrichten van een voorbehouden of risicovolle handeling.

 5. Schrappen van de herhaling van de verwijsbrieven voor de behandeling van chronische aandoening door paramedici
  Gereed: april 2018, trekker: LHV, ZN
 6. Schrappen van de terugverwijzing van patiënten door de volwassenen-ggz
  Gereed: april 2018, trekker: GGZ Nederland, NVvP en LVVP

  Huisartsen verwijzen patiënten door naar de basis-ggz en de gespecialiseerde ggz en krijgen regelmatig patiënten ‘terug’ voor een nieuwe verwijzing. LHV en GGZ Nederland hebben nog onvoldoende bekend gemaakt dat huisartsen en GGZ Nederland onderling hebben afgesproken dat verwijzingen binnen de ggz plaatsvinden zonder tussenkomst van de huisarts.

 7. Verminderen frequentie van en vereenvoudigen en verbeteren van de NHG- praktijkaccreditering
  Gereed: september 2018, trekker: LHOV, Concilium voor de Huisartsenopleiding (CHO), HRMO, Patiëntenfederatie, NPA

  De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

 8. Schrappen alle verklaringen voor het verantwoorden van vergoedingen uit het aanvullende pakket
  Gereed: juli 2018, trekker: LHV, ZN, VWS
 9. Beperken medewerking aan indicatiestelling tot het leveren van de medische grondslag
  Gereed: mei 2018, trekker: LHV
 10. Vereenvoudigen van de formulieren die het CAK vraagt voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden
  Gereed: april 2018, trekker: VWS
 11. Vereenvoudigen van de administratie die nodig is om als waarnemer te werken bij een huisartsenpost
  Gereed: juni 2018, trekker: LHV-Wadi, InEen, VWS

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht