Medisch specialistische zorg

Alle betrokken partijen bij het actieplan voor de Medisch Specialistische Zorg* zijn het erover eens: “Regels en registraties moeten passend zijn”. Want met de veelzijdigheid en de complexe zorg van het medisch specialisme komt ook veel informatieoverdracht. Die veroorzaakt regeldruk wanneer de zorgverlener het vastleggen van gegevens als te veel of onnodig ervaart, zoals dubbele registraties.
* FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZN, Patiëntenfederatie, Zorginstituut, NZa, IGJ i.o. en VWS.

Ervaren regeldruk

De soms gebrekkige ICT(-ondersteuning) draagt ook bij aan ervaren regeldruk. Net als keurmerken en (kwaliteits)registraties en de verplichting voor het aanleveren van de basisset (IGJ) en indicatoren (Zorginstituut) voor transparantiedoeleinden.

Onderstaande acties richten zich op een aantoonbare vermindering van die ervaren regeldruk.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht

Mede mogelijk gemaakt door: