Paramedische zorg

Voor de paramedische zorg is de regeldruk die door professionals wordt ervaren een hardnekkig en prangend probleem. Eind 2016 is een start gemaakt met het verminderen van administratieve lasten in de werkgroep Administratieve Lasten Paramedie. Ook in het hoofdlijnenakkoord 2017-2018 is het aanpakken van deze regeldruk een belangrijk onderdeel.

Acties tegen regeldruk

Het actieplan van paramedici is opgesteld door KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, PPN, ZN, de Patiëntenfederatie en VWS. Hierin ligt de nadruk op het daadwerkelijk gaan uitvoeren van maatregelen die al zijn afgesproken in het kader van het Hoofdlijnenakkoord en de implementatie van reeds uitgevoerde maatregelen. Ook wordt ingezet op nieuwe actiepunten die uit de schrap- en verbetersessie met fysiotherapeuten voorkwamen.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht

Mede mogelijk gemaakt door: