Sociaal domein

Het uitgangspunt in de Jeugdwet en de Wmo 2015 is dat gemeenten maatwerk bieden bij de ondersteuning van cliënten. Gemeenten hebben veel ruimte om de uitvoering zelf vorm te geven. Er zijn beperkte mogelijkheden om landelijke regelgeving te schrappen of te vereenvoudigen om de regeldruk in de uitvoering te verminderen. Belangrijkste knelpunt voor aanbieders en professionals is juist de diversiteit in de procedures en werkwijzen van gemeenten. Door meer landelijke uniformering van werkwijzen en standaardisering van de informatie-uitwisseling kan deze diversiteit worden begrensd.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht

Mede mogelijk gemaakt door: