Sociaal domein

Het uitgangspunt in de Jeugdwet en de Wmo 2015 is dat gemeenten maatwerk bieden bij de ondersteuning van cliƫnten. In de praktijk zien we dat dit gepaard gaat met grote administratieve lasten voor professionals. Om dat aan te pakken, komen we met landelijke maatregelen en met lokale en regionale schrapsessies. De schrapsessies hebben als doel om op lokaal en regionaal niveau er samen voor te zorgen dat regels worden geschrapt.