1. Onderzoek naar landelijke verantwoording voor jeugdhulpaanbieders (op schema)

Onderzoek naar de landelijke verantwoording voor jeugdhulpaanbieders (jaardocument zorg) en op basis hiervan voorstellen over vermindering van de regeldruk.

Trekker(s): VWS

Planning: 2018