1. Onderzoek naar landelijke verantwoording voor jeugdhulpaanbieders (afgerond)

Onderzoek naar de landelijke verantwoording voor jeugdhulpaanbieders (jaardocument zorg) en op basis hiervan voorstellen over vermindering van de regeldruk.

Trekker(s): VWS

Planning: 2020

Toelichting: Het onderzoek naar landelijke verantwoording voor jeugdhulpaanbieders is in oktober 2018 afgerond met een publicatie (Berenschot). Ontwikkelingen rondom mogelijke administratieve lastenverlichting in de jaarverantwoording worden meegenomen in het wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid van zorg voor jeugdigen’ als onderdeel van de governance eisen.