2. Aanpassen verplicht cliëntervaringsonderzoek in Jeugdwet en Wmo 2015 (achter op schema)

Onderzoeken van de mogelijkheid voor aanpassing van het verplichte cliëntervaringsonderzoek in de Jeugdwet en de Wmo 2015 in relatie tot andere cliëntonderzoeken.

Trekker(s): VWS, gemeenten en aanbieders

Planning: 2019

Toelichting: Vanuit de VNG loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanpassen van het verplichte cliëntervaringsonderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek in 2021 wordt afgerond.