2. Aanpassen verplicht cliëntervaringsonderzoek in Jeugdwet en Wmo 2015 (op schema)

Onderzoeken van de mogelijkheid voor aanpassing van het verplichte cliëntervaringsonderzoek in de Jeugdwet en de Wmo 2015 in relatie tot andere cliëntonderzoeken.

Trekker(s): VWS, gemeenten en aanbieders

Planning: 2019