3. Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aanpassen (afgerond)

Aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, zodat het eenvoudiger te bepalen is welke gemeente de kosten van jeugdhulp moet financieren.

Trekker(s): VWS

Toelichting: Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot lagere uitvoeringslaten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord met het wetsvoorstel. De wetswijziging treedt op 1 januari 2022 in werking.