3. Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aanpassen (op schema)

Aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, zodat het eenvoudiger te bepalen is welke gemeente de kosten van jeugdhulp moet financieren.

Trekker(s): VWS

Planning: 2020