4. Eigen bijdrage-regeling in Wmo 2015 vereenvoudigen (afgerond)

Door vereenvoudiging van de eigen bijdrage-regeling in de Wmo 2015 (abonnementstarief) neemt de regeldruk in de uitvoering af.

Trekker(s): VWS

Planning: 2020