4. Eigen bijdrage-regeling in Wmo 2015 vereenvoudigen (afgerond)

Door vereenvoudiging van de eigen bijdrage-regeling in de Wmo 2015 (abonnementstarief) neemt de regeldruk in de uitvoering af.

Trekker(s): VWS

Toelichting: Op 1 januari 2020 is het vaste tarief voor de eigen bijdrage aan WMO-voorzieningen ingegaan (abonnementstarief).