5. Verplichting van i-Wmo/i-Jeugd-standaarden (afgerond)

Minder administratieve lasten bij aanbieders door verplicht stellen van i-Wmo/i-Jeugd-standaarden.

Trekker(s): VWS

Toelichting: In januari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Daarmee zijn gemeenten en zorgaanbieders wettelijk verplicht om te werken met iWmo en iJw: de standaarden die beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling van de zorg.

Extra informatie: artikel 'Gemeenten en zorgaanbieders verplicht om met i-standaarden te werken' (24 januari 2019)