6. Standaardisering informatie-uitwisseling gemeenten-aanbieders, etc. (afgerond)

Minder administratieve lasten door afspraken over verdere standaardisering van informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders, uniformering van werkwijzen en bieden van concrete ondersteuning.

Trekker(s): VNG, gemeenten branches en VWS

Planning: 2018