7. Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders (afgerond)

Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders door beter informeren van gemeenteraden over beschikbare gegevens.

Trekker(s): VWS

Planning: 2018