7. Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders (afgerond)

Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders door beter informeren van gemeenteraden over beschikbare gegevens.

Trekker(s): VWS

Planning: 2018

Toelichting:

  • In 2018 is de uitvraag naar het perspectief van de jeugdige geschrapt, zodat professionals dit niet meer hoeven in te vullen.
  • Bestaande beleidsinformatie is beter inzichtelijk gemaakt door het publiceren van gemeentelijke rapporten met de belangrijkste informatie over het jeugdhulpgebruik.
  • Bestaande informatie over scores op maatschappelijke indicatoren en jeugdhulp op regionaal niveau wordt ook gestandaardiseerd gepubliceerd op de site van de jeugdmonitor.