7. Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders (afgerond)

Minder tussentijdse uitvraag van informatie bij jeugdhulpaanbieders door beter informeren van gemeenteraden over beschikbare gegevens.

Trekker(s): VWS

Toelichting: In 2018 is de uitvraag naar het perspectief van de jeugdige geschrapt, zodat professionals dit niet meer hoeven in te vullen. Bestaande beleidsinformatie is beter inzichtelijk gemaakt door het publiceren van gemeentelijke rapporten met de belangrijkste informatie over het jeugdhulpgebruik. Daarnaast wordt bestaande informatie over scores op maatschappelijke indicatoren en jeugdhulp op regionaal niveau gestandaardiseerd gepubliceerd op de site van de jeugdmonitor.