8. Verbeteren informatie-uitwisseling tussen professionals (op schema)

Verbeteren informatie-uitwisseling tussen professionals door zo nodig wetgeving over gegevens-uitwisseling in sociaal domein aan te passen.

Trekker(s): BZK, VWS, SZW, OCW, VenJ.

Planning: 2021