9. Experimenten voor vereenvoudiging financiële en inhoudelijke verantwoording (afgerond)

Experimenten voor vereenvoudiging van de financiële en inhoudelijke verantwoording.

Trekker(s): BZK samen met VNG, VWS en accountants

Planning: 2020