9. Experimenten voor vereenvoudiging financiële en inhoudelijke verantwoording (op schema)

Experimenten voor vereenvoudiging van de financiële en inhoudelijke verantwoording.

Trekker(s): BZK samen met VNG, VWS en accountants

Planning: 2021

Toelichting: Door de coronacrisis is beperkt toegekomen aan vernieuwing en innovatie. Mede hierdoor hebben de experimenten vertraging opgelopen. Medio 2021 wordt dit weer opgepakt.