Activiteiten en bijeenkomsten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, bijeenkomsten en schrapsessies binnen het sociaal domein. Speciaal adviseur Rita Verdonk reist met haar team heel Nederland door om zorgorganisaties in Jeugd en WMO te stimuleren administratielasten te verminderen.

* Schrapsessie ervaringsdeskundigen PGB (20 februari 2020)
Vandaag een schrapsessie gehad bij Per Saldo over het persoonsgebonden budget. Ervaringsdeskundigen op het gebied van Jeugd en WMO spraken over de administratieve lasten die zij ervaren en dachten mee over mogelijke oplossingsrichtingen. Een inspirerende bijeenkomst met veel energie. Wordt vervolgd!

 

* Landelijke Schrapweek Jeugd – dag 5 (14 februari 2020)
Vandaag de laatste dag van de Landelijke Schrapweek Jeugd in het prachtige Kasteel Daelenbroeck! Honderden mensen verspreid over heel het land zijn deze week bezig geweest met het schrappen van administratieve lasten in de jeugdzorg. Na deze onvergetelijke week zullen we zo mogelijk met nog meer energie verder gaan met onze grote missie: het schrappen van overbodige administratieve lasten in de jeugdzorg!

 

* Landelijke Schrapweek Jeugd – dag 4 (13 februari 2020)
Vandaag dag 4 van de Landelijke Schrapweek Jeugd in de schitterende Philharmonie in Haarlem! Mooie voorbeelden van geschrapte administratieve lasten én een vrolijk weerzien met mijn oude bekende Jaïr. Morgen alweer de laatste dag van deze memorabele week, ditmaal in Limburg.
 

* Landelijke Schrapweek Jeugd – dag 3 (12 februari 2020)
Vandaag is een heugelijke dag! Minister Hugo de Jonge spreekt zojuist samen met de VNG, FNV, CNV en Jeugdzorg Nederland op de Landelijke Schrapweek Jeugd de intentie uit om tijdschrijven definitief te schrappen! Deadline: 4 maart!

* Landelijke Schrapweek Jeugd – dag 1/2 (10-11 februari 2020)
Gisteren een fantastische eerste dag van de Landelijke Schrapweek Jeugd in Burgers’ Zoo Arnhem! Met veel enthousiasme zijn er mooie voorbeelden van geschrapte administratieve lasten gedeeld. Vandaag dag 2 in Steenwijk!

* Vervolgsessie Gecertificeerde Instellingen (20 januari 2020)
Deze week sprak ik met vertegenwoordigers uit ondernemingsraden van gecertificeerde instellingen over administratieve lasten. Goed om te horen dat ook hier mooie stappen worden gezet!

* Vervolgsessie GGZ Breburg (9 januari 2020)
Vorige week heb ik voor de tweede keer een bezoek gebracht aan GGZ Breburg: een club enthousiaste en gemotiveerde mensen die kritisch naar zichzelf durven kijken. Mede door deze instelling heeft de organisatie een aantal mooie stappen gezet in het schrappen van overbodige administratie. Mijn complimenten!
 

* Schrapsessies en Nationaal TV-debat Klem op de Werkvloer (2 en 3 december 2019)
Deze week een ware tour door het land om de administratieve lasten in het sociaal domein aan de kaak te stellen; van Heikenszand in Zeeland, via Hilversum naar Smallingerland in Friesland. 2 schrapsessies en een debat met 1 boodschap: (Ont)regel de Zorg!

* Nationale Bijscholingsdag jeugdprofessionals en WMO-consulenten (21 november 2019)
Vandaag was ik te gast bij de Nationale Bijscholingsdag voor jeugdprofessionals en wmo-consulenten! Ik heb daar in workshops gesproken met professionals uit het veld over het terugdringen van de administratieve lasten in het Sociaal Domein. Veel professionals, 1 wens: laten we stoppen met tijdschrijven!

* Gastles Hoogeschool Utrecht (20 november 2019)
Rita Verdonk heeft hier een gastles gegeven aan deeltijdstudenten van de Hogeschool Utrecht die dit jaar de minor voor GGZ-agoog volgen. Ik heb hen uitgedaagd om zowel in hun opleiding als in hun werk kritisch te zijn op administratieve rompslomp en zichzelf regelmatig de vraag te stellen “waarom doe ik dit?”. Wat zou het mooi zijn als het onderwerp regeldruk een plek krijgt in educatie.

* 3e schrapsessie Twente (17 oktober 2019)
Vanmiddag in Twente bij een derde schrapsessie geweest. Professionals en (regionale) bestuurders samen aan het werk om administratieve rompslomp te hashtag#schrappen De eerste concrete acties zijn uitgevoerd en er staat de komende maanden nog veel op stapel. Veel enthousiasme en moed om zaken echt te verbeteren. Hulde en we komen begin april terug om de resultaten te zien en om van professionals te horen of ze merken dat ze minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie.

* Schrapsessie Groningen (14 oktober 2019)
Afgelopen maandag was ik aanwezig bij een WMO-schrapsessie van de regio Groningen. ‘s Morgens een inspirerende bijeenkomst gehad met professionals van zorgaanbieders en gemeenten, waarbij we praktische punten hebben genoteerd voor de bestuurders, die middags zouden aanhaken. Helaas was er in de middag geen enkele wethouder aanwezig. Dat vond ik niet fair tegenover de professionals die hun pitches al hadden voorbereid. Ik ben dus niet gestart met de tweede sessie. Terugdringen van de administratieve lasten voor professionals vereist betrokkenheid en actiebereidheid van gemeentebestuurders. Zij immers kunnen concrete stappen nemen om echt iets aan de regeldruk te doen. Eind november kom ik terug: ik hoop dat de wethouders van de regio dan wel tijd kunnen vrijmaken, zodat we de paarse krokodil in Groningen ook een kopje kleiner kunnen maken.

* Werkbezoek zorgadministratie (9 oktober 2019)
Meer dan 150 e-mails waren er nodig om de zorg voor 1 cliënt geregeld te krijgen. Voor Sjoerd Bergmans is het dagelijkse kost in zijn werk als coördinerend medewerker zorgadministratie bij Youz. Hoezo administratieve rompslomp?

* Schrapsessie Annafrij Huis (3 oktober 2019)
Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan: het Annafrij Huis in Breda, waar de cliënt op nummer 1 staat en zorg wordt geleverd met een minimum aan administratieve lasten.

* Schrapsessie gemeenschappelijke OR GI’s (23 september 2019)
Afgelopen maandag een vruchtbare bijeenkomst met de medezeggenschap van de gecertificeerde instellingen. Nu verder om concrete resultaten te bereiken!

* Werkbezoek WMO ambulante ondersteuning (16 september 2019)
Meegelopen met Juulja, WMO Ambulant Ondersteuner in Amsterdam Zuid-Oost. Samen hebben we verschillende cliënten bezocht en zijn we in gesprek gegaan over haar werkzaamheden.

* Dag van de Jeugdprofessional (13 september 2019)
Wat was het bijzonder om 13 september 1.200 jeugdprofessionals toe te mogen spreken over het aanpakken van onnodige regels in de zorg. Samen gaan we aan het werk om de zorg voor jongeren echt beter te maken: van gestold wantrouwen naar duurzaam vertrouwen!