Convenant stoppen met tijdschrijven jeugdzorg

Op 11 juni jl. is het convenant stoppen met tijdschrijven ondertekend door VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV. Met het convenant willen de vijf partijen een einde maken aan vermijdbaar tijdschrijven in de jeugdzorg en daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terugdringen. Bekijk op deze pagina de ontwikkelingen en activiteiten.

Het convenant is een begin. Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met het uitwerken van de afspraken. De komende tijd zal informatie op deze pagina verschijnen over de acties die naar aanleiding van het convenant worden opgestart en de voortgang van deze acties.

Mocht u vragen hebben over (de afspraken in) het convenant, dan kunt u ze hier stellen.

Meer weten? Bekijk de onderstaande informatie:

Medio augustus 2020: update stoppen met tijdschrijven

We werken hard door om invulling te geven aan het convenant. Samen met Maaike Van der Aar, Olaf Prinsen en Ruud Van Herk van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we aan de slag. Dit najaar willen we de eerste goede voorbeelden van stoppen met vermijdbaar tijdschrijven met jullie delen.

Daarnaast starten we een traject om het aantal productcodes in de jeugdhulp fors te verminderen. Want als niet meer alles op zoveel verschillende manieren geadministreerd hoeft te worden, scheelt dat enorm!