Convenant stoppen met tijdschrijven jeugdzorg

Op 11 juni jl. is het convenant stoppen met tijdschrijven ondertekend door VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV. Met het convenant willen de vijf partijen een einde maken aan vermijdbaar tijdschrijven in de jeugdzorg en daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terugdringen.

Het convenant is een begin. Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met het uitwerken van de afspraken. De komende tijd zal informatie op deze pagina verschijnen over de acties die naar aanleiding van het convenant worden opgestart en de voortgang van deze acties.

Mocht u vragen hebben over (de afspraken in) het convenant, dan kunt u ze hier stellen.

Meer weten? Bekijk de onderstaande informatie: